تماس با فتاح نوین

تماس با فتاح نوین

در قسمت زیر میتوانید اطاعات تماس با بخش های مخنلف مجتمع پرورش طیور فتاح نوین را مشاهده نمایید و در صورت نیاز با آن قسمت ها تماس برقرار نمایید.

آدرس: گیلان، رودسر، چینی جان

بخش فروش:

همراه: ۰۹۱۹۹۱۱۷۳۹۹

همراه: ۰۹۱۱۹۴۶۴۹۲۲

بخش پشتیبانی:

همراه: ۰۹۱۱۹۸۹۷۱۹۰

ایمیل: info @ fattahnovin.ir

بخش پشتیبانی وبسایت:

ایمیل: sup @ fattahnovin.ir

تلگرام: https://t.me/mzr_59

×

اطلاعات تماس

09199117399

09358562267

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید تا ما با شما تماس بگیریم.